Director
 Dr. N.D.Joshi
   Principal
 Mrs. Varsha Desai
   T.G.T.
 Mrs. Geeta Rai
 Miss. Asha Sengar
 Mrs. Sarika Chavan
 Mrs. Unnimary Saju
   T.G.T.s Miscellaneous
 Mrs. Dhanashree Takalkar
 Mrs. Shashikala
 Mr. Shirish Badekar
 Mr. Hitendra Pagar
 Mr. Rocky Vhasale
   P.R.T.s
 
 Mrs. Aarti Karkera
 Mrs. Sonia Dhabhane
 Mrs. Indira Purohit
 Mrs. Varsha Wankhade
 
 Mrs. Baljeet Sehgal
 Mrs. Savita Bhalekar
 Mrs. Bilquish D
 Mrs. Nikhat Sayyed
 
  Mrs. Steffie Lopes
 Miss. Cinila M
 Mrs. Deepali Bhosale
 Miss. Lekha Panchmukh
 
 Mrs. Kalyani Shah
 Mrs. Amruta Patil
   Pre- Primary
 Mrs. Nirali Nalekar
 Miss. Dhanashree Nikam
 Miss. Hina Parihar
 Mrs. Piu Banerjee
 Mrs. Heena Khan
Mrs. Nikita Tandale
 
 
   Admin Staff
 Mrs. Nisha Bhase
Mrs. Anagha Deshpande